Tìm gói cước

Tìm thấy 17 kết quả

 • C69
  69.000
  Cú pháp đăng ký: C69 DL 858552255 gửi 1543
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  30 tin nhắn nội mạng
 • C89
  89.000
  Cú pháp đăng ký: C89 DL 858552255 gửi 1543
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 60 phút
  60 tin nhắn nội mạng
 • M50
  50.000
  Cú pháp đăng ký: M50 DL 858552255 gửi 1543
  Dung lượng: 1,2 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Dùng hết 1,2GB sẽ tính thêm cước 25đ/50Kb)
 • D15G
  70.000
  Cú pháp đăng ký: D15G DL 858552255 gửi 1543
  Dung lượng: 15 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Dùng hết 15GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • D30G
  90.000
  Cú pháp đăng ký: D30G DL 858552255 gửi 1543
  Dung lượng: 30 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Dùng hết 30GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • D60G
  120.000
  Cú pháp đăng ký: D60G DL 858552255 gửi 1543
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: 1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  (Dùng hết 60GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • MAX100
  100.000
  Cú pháp đăng ký: MAX100 DL 858552255 gửi 1543
  Dung lượng: 30 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Hoàn toàn không giới hạn Data tốc độ thường)
 • MAX200
  200.000
  Cú pháp đăng ký: MAX200 DL 858552255 gửi 1543
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Hoàn toàn không giới hạn Data tốc độ thường)
 • MAX300
  300.000
  Cú pháp đăng ký: MAX300 DL 858552255 gửi 1543
  Dung lượng: 100 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Hoàn toàn không giới hạn Data tốc độ thường)